Release 7 februari 2024 om 20:00

Nieuwe functionaliteit

LET OP! In verband met een nieuwe look-and-feel kan het zijn dat je eenmalig op ctrl+F5 moet drukken. Dan werkt het weer naar behoren.

  • Look and Feel: HubBI heeft een nieuwe huisstijl :partying_face:

  • Onderscheid in de hoofdmappen: je kunt nu per regel aangeven of HubBI deze moet toevoegen, wijzigen of verwijderen. Voor alle hubs geldt dat je met een vaste waarde aangeeft wat de hub moet doen:


    Maar middels een functie en vervolgens bijvoorbeeld een voorwaarde kun je ook aangeven wat de hub PER regel moet doen.
    LET OP: gebruik hiervoor in de functie de Engelse termen: insert - update - delete

Opgeloste bugs

  • Opnieuw verwerken doet het weer, mocht je een hub hebben met uitval dan kun je deze uitval weer eenvoudig opnieuw verwerken!

Aandachtspunten

  • 2FA instellen: De nieuwe huisstijl heeft er helaas voor gezorgd dat de QR-code op de 2FA instellen pagina kleiner is geworden. Hierdoor is hij standaard niet te scannen. Als tijdelijke workaround kun je met CTRL+omhoog scrollen de tekst vergroten/inzoomen waardoor dit wel mogelijk is. Uiteraard gaan we dit middels een patch zo snel mogelijk verhelpen.
    Gelukkig hebben bestaande gebruikers hier geen last van en is dit alleen hinderlijk voor nieuwe gebruikers of wanneer je de 2FA opnieuw instelt.
1 like

En mocht CTRL+F5 niet werken dan geeft CTRL+Shift+R in de meeste browsers een nog iets hardere refresh. :slightly_smiling_face:

Mocht je naar aanleiding van deze release toch nog problemen ervaren of andere feedback hebben dan horen wij het uiteraard heel graag via de community!