Synchroni­seren kostenplaatsen en kostendra­gers financieel en HRM

Synchroniseer kostenplaatsen en grootboeknummers tussen de financiële en HRM/Payroll module in AFAS automatisch. HubBI analyseert en vergelijkt de gegevens van beide modules en zorgt voor een automatische uitwisseling van informatie. Jij profiteert van een consistente en up-to-date registratie van kostenplaatsen en grootboeknummers. Rapportage en analyse van financiële en HRM-gegevens worden zo een stuk makkelijker. HubBI helpt je.