100% salarisdoorbetaling verlof in 2e ziektejaar

Omschrijving Hub

Als een medewerker in het 2e ziektejaar zit, wordt de medewerker gekort op het salaris. Er is dan nog een doorbetaling van 70%. Indien een medewerker verlof opneemt in het 2e ziektejaar, heeft een medewerker recht op een loondoorbetaling van 100%. Deze HUB signaleert als een medewerker tijdens het 2e ziektejaar verlof opneemt en voor deze dag(en) de loondoorbetaling dus aangepast moet worden. Voorwaarde hiervoor is dus wel dat verlof wordt bijgehouden in AFAS.

Sjablonen

De volgende Getconnectoren/ gegevensverzamelingen worden gebruikt:

Medewerker gemuteerde parameters

Er wordt gefilterd op:

 • Stamnummer 100.000.209/ Looncomponent: Ziekte uren 70%. Dit is het looncomponent waarop de medewerker wordt gekort.

Medewerker verlofboeking

Er wordt gefilterd op:

 • Type verlof ‘Verlof’ (samengesteld verlof) en ‘Feestdagen’. Dit gaat in samenspraak met de klant en is afhankelijk van cao bepalingen.
 • Begin datum verlof is systeem datum óf Begin datum verlof is <= boekingsdatum én de boekingsdatum is gisteren. Dit zorgt ervoor dat je de korting pas aanpast op het moment dat het verlof ook daadwerkelijk ingaat of met terug werkende kracht wordt ingevoerd. Korting in de toekomst aanpassen is niet wenselijk, omdat het kan zijn dat het verlof nog vervalt of de medewerker nog wordt beter gemeld en het LC voor 70% korting dus niet meer actief is op moment van verlofopname.
 • Aantal uren verlof is ongelijk aan 0.

De sjablonen/ bestanden vind je onderaan dit artikel.

Hoe gebruik ik een Hub sjabloon?

Om een sjabloon in jouw HubBI omgeving te gebruiken ga je naar het menu “Hubs” en klik je op “Toevoegen”, vervolgens kies je voor "Importeren’.

Vervolgens sleep je het .hub bestand in het kader om hem te importeren.

Inrichting

De opbouw van de HUB is als volgt:

Naam
100% salaris doorbetaling verlof in 2e ziektejaar

Trigger
Type: Planning
Status: Actief
Frequentie: Dagelijks om 5:00

Doel
Updateconnector: Dossier (knSubject)

Bronnen
Getconnector: HUB – Bij medewerker gemuteerde parameters (70% korting)
Getconnector: HUB - Medewerker/verlofboeking tijdens 2e ziektejaar met koppeling:

Filters:

1. Eind verlof (HUB - Medewerker/verlofboeking tijdens 2e ziektejaar) >= Begin parameter (HUB – Bij medewerker gemuteerde parameters (70% korting))
2. Eind parameter (HUB – Bij medewerker gemuteerde parameters (70% korting)) = Leeg

1. Eind verlof (HUB - Medewerker/verlofboeking tijdens 2e ziektejaar) >= Begin parameter (HUB – Bij medewerker gemuteerde parameters (70% korting))
2. Eind parameter (HUB – Bij medewerker gemuteerde parameters (70% korting)) >= Begin verlof (HUB - Medewerker/verlofboeking tijdens 2e ziektejaar)

Mapping

image

KnSubject: Toevoegen

 • Onderwerp: Vaste waarde (Salarisdoorbetaling bij verlof in 2e ziektejaar)
 • Toelichting: Vaste waarde (Er is verlof geboekt in een periode dat er ook ziektekorting van toepassing is. Controleer hoeveel uren verlof er geboekt zijn en hoeveel roosteruren de medewerker op de dag van het verlof heeft. Wanneer de medewerker een aanwezigheidspercentage van 50% heeft, dan wordt diegene gekort over de andere 50% van de roosteruren. Voor het aantal uren waarvoor een medewerker verlof opneemt, heeft de medewerker alsnog recht op 100% salaris. Verlofuren dienen dus niet gekort te worden. Voorbeeld: wanneer een medewerker 32 uren per week werkt en een aanwezigheidspercentage heeft van 50%, dan wordt die medewerker gekort over 16 uren. Wanneer een medewerker dan op 01-03-2022 4 uur verlof opneemt, pas je de ziektekorting (LC41) voor 01-03-2022 aan naar 12 uren.)
 • Type dossieritem: Vaste waarde (19 – Workflow signaal: afhankelijk van omgeving)
 • Waarde kenmerk 1: Vaste waarde (343 – Verlof tijdens 2e ziektejaar: afhankelijk van omgeving)

KnSubjectLink: Toevoegen

 • Medewerker: Vaste waarde (Ja)
 • Organisatie/persoon (ToBC): Vaste waarde (Ja)
 • Organisatie/persoon (Bcld): 1-op-1 (Bron HUB - Medewerker/verlofboeking tijdens 2e ziektejaar Bronveld Nummer persoon)

Resultaten in AFAS

Signalering: alleen signaleren bij fouten
Type: e-mail
e-mailadres: afhankelijk van klant

Testen

Test de hub eerst even voor een aantal medewerkers en op een testomgeving voordat je deze op productie aanzet.

Tip: mocht je toch op productie moeten testen dan kun je bij het tabblad “Bronnen” de “Filters” gebruiken om bijvoorbeeld één medewerker te selecteren. Zo kun je makkelijk kleinschalig testen.

Wil je filteren op meerdere personeelsnummers dan kun je deze toevoegen met ; ertussen.

Aan de slag! Download hier je bestanden :hubbi_right_2_:

Volledige doorbetaling verlof tijdens 2e ziektejaar.hub (14,8 KB)
HUB - Medewerker verlofboeking tijdens 2e ziektejaar.gcn (4,2 KB)
HUB - Bij medewerker gemuteerde parameters (70% korting).gcn (4,4 KB)