AFAS PRK-koppeling

Heeft je organisatie met het PRK-register te maken én maak je gebruik van AFAS?
IJK heeft een koppeling met het PRK-register dat zorgt voor automatische controles van registraties. Het koppelen van nieuwe medewerkers aan een werkgever in het Personenregister Kinderopvang (PRK) is bij veel kinderopvang organisaties een handmatige actie en daarvoor vaak een tijdrovende taak, zeker als er veel mensen nieuw in dienst komen bij jouw organisatie. IJK bedacht hiervoor een oplossing: De PRK koppeling.

:information_source: Hoe werkt de PRK-register koppeling?

 • De koppeling haalt data van (nieuwe) medewerkers op uit AFAS.
 • Er wordt automatisch ingelogd bij DUO via eHerkenning, inclusief 2-factor authenticatie.
 • Vervolgens koppelt de koppeling nieuwe medewerkers aan een werkgever in het PRK-register.
 • In het dossier van de medewerker wordt genoteerd dat de medewerker is gekoppeld in het PRK-register.
 • Is de medewerker niet bekend is bij het PRK-register dan wordt er een terugkoppeling gegeven via AFAS.
 • Bij uitdiensttreding wordt de medewerker ontkoppeld.

Waarom kiezen voor deze koppeling?

 • Je vermindert het aantal fouten door het wegnemen van handmatige handelingen.
 • Je bespaart tijd door het automatiseren van dit proces.
 • Actieve terugkoppeling bij bijzonderheden.
 • Je vergeet nooit meer te koppelen omdat dit geautomatiseerd plaatsvindt.
 • De registratie van de aanvraag vind je terug in het personeelsdossier in AFAS.

:exclamation: LET OP! Deze koppeling is op dit moment in ontwikkeling