Automatisch abonnement aanmaken vanuit een offerte

Werk je met abonnementen? HubBI regelt voor jou dat na het scoren van een offerte automatisch het abonnement wordt aangemaakt. HubBI, niet voor niets jouw persoonlijke versneller.