Eindafrekening 'Vakantietoeslag'

Omschrijving Hub

Wanneer een medewerker uit dienst treedt, komt er nog een eind afrekening voor de vakantietoeslag. Met deze hub wordt automatisch de vakantietoeslag uitbetaald in de maand ná uitdienst treden.

Sjablonen

Er is één GetConnector nodig, namelijk:

  • HUBS_Eindafrekening_maand_na_uitdienst_VT_GHZ_V2.gcn; deze GetConnector bevat gegevens over de juiste parameters instellen voor bovenstaande.

Er is daarnaast één Hub nodig voor het activeren van de parameters, namelijk:

  • Eindafrekening VT.hub

Beide bestanden vind je onderaan dit topic.

Hoe gebruik ik een Hub sjabloon?

Om een sjabloon in jouw HubBI omgeving te gebruiken ga je naar het menu “Hubs” en klik je op “Toevoegen”, vervolgens kies je voor "Importeren’.

Vervolgens sleep je het .hub bestand in het kader om hem te importeren.

Inrichting

Om te voorkomen dat er ín de maand van uitdienst wordt afgerekend zet je op cao niveau deze afrekening op ‘Nee’.

Ga in de juiste Profit omgeving naar HRM → Organisatie → Cao. Ga naar tabblad parameters en zoek parameter met stamnummer 100.009.857.

Noteer ook het nummer van de parameter (in onderstaand geval 900.001.106) deze heb je later nodig.

Open de eigenschappen van de parameter en zet deze vanaf de gewenste ingangsdatum op ‘Nee’.

image

De parameter staat nu op cao niveau op “Nee”. De Hub gaat vervolgens één maand ná uitdienst aan. Deze parameter zet je in de laatste maand in dienst met terugwerkende kracht op ‘Ja’.

Testen

Test de hub eerst even voor een aantal medewerkers en op een testomgeving voordat je deze op productie aanzet.

Tip: mocht je toch op productie moeten testen dan kun je bij het tabblad “Bronnen” de “Filters” gebruiken om bijvoorbeeld één medewerker te selecteren. Zo kun je makkelijk kleinschalig testen.

Wil je filteren op meerdere personeelsnummers dan kun je deze toevoegen met ; ertussen.

Er komen alleen regels als er in de vorige maand medewerkers uit dienst zijn gegaan.

Aan de slag! Download hier je bestanden :hubbi_right_2_:

VT Hub.hub (16,3 KB)
HubBI_Eindafrekening_maand_na_uitdienst_VT.gcn (10,9 KB)