Koppeling FiscFree® en AFAS

Verwerk je repeterende mutaties afkomstig uit FiscFree® handmatig in AFAS? En moet je daarbij steeds opnieuw veel gegevens controleren? Met de FiscFree® - AFAS koppeling van HubBI doe je dit allemaal automatisch. Dit voorkomt fouten bij het doorvoeren van mutaties en bespaart je bovendien kostbare tijd die je graag anders besteedt. HubBI helpt je graag om sneller te kunnen werken.

Hoe werkt de koppeling FiscFree en AFAS?

  • In FiscFree® wordt een export gegenereerd (Excelbestand) van de producten die zijn afgeleverd bij de werknemers met de bijbehorende salarismutaties.
  • HubBI bewerkt dit Excelbestand zodat de gegevens AFAS-proof zijn.
  • HubBI verwerkt de mutaties automatisch in AFAS; denk aan de juiste looncomponenten, loonmutaties en verlofcorrecties.
  • HubBI kan alle bronnen en doelen automatisch verwerken voor je.

Waarom deze koppeling FiscFree en AFAS?

  • HubBI versnelt het mutatieproces van FiscFree® naar AFAS.
  • Foutgevoeligheid speelt niet meer.
  • HubBI boekt mutaties in over het jaar heen, als het niet geautomatiseerd is in AFAS.
  • Omdat HubBI alle looncomponenten aanspreekt, gaat deze oplossing verder dan andere koppelingen.