Maakt HubBI gebruik van een IPV6 verbinding?

Nee, op dit moment helaas nog niet. Azure heeft momenteel nog niet de mogelijkheid/technische ondersteuning voor IPV6. Wanneer de technische ondersteuning vanuit Microsoft beschikbaar is, zijn we vanuit IJK voornemens om IPV6 ondersteuning te implementeren.