Omzetten loonstroken/jaaropgaven (incl. ww) e-mailen bij uitdienst

Wanneer de medewerker uitdienst wordt gemeld, kun je in het profiel instellen dat de jaaropgaven en loonstroken per e-mail naar de medewerker gaan. Echter gebeurd dit al vanaf dat de uitdienstmelding is gedaan. Wanneer je dit wilt doen vanaf dat de medewerker daadwerkelijk uitdienst is, kan dit met HubBI omgezet worden.

De hub zet de instellingen voor het e-mailen van documenten om naar e-mail privé. De bijlagen worden beveiligd met een wachtwoord. In deze hub is ingesteld dat het wachtwoord de geboortedatum van de medewerker is.

Getconnector
Getconnector: HubBI_Uitdienst_E-mail_Loonstrook_jaaropgave
HubBI_uitdienst_E-mail_Loonstrook_Jaaropgave.gcn (6,8 KB)

De getconnector haalt de contractregels op van de medewerker. Om hier alleen de laatste regel van op te halen is ingesteld dat de einddatum gelijk is aan de datum uitdienst. De
datum uitdienst is kleiner of gelijk aan gisteren.

HubBI
De hub zet de instellingen om naar e-mail privé. Het wachtwoord wordt met een functie goed gezet. Je kunt hier niet de geboortedatum rechtstreeks koppelen.

Medewerker uitdienst - mailen loonstroken en jaaropgaven.hub (12,1 KB)

2 likes