Release 01-11-2023

De functionaliteit Groeperen is toegevoegd aan HubBI! :partying_face:

Waarom is deze functionaliteit toegevoegd?

  • Eén financiële boeking bevat meerdere boekingsregels. Deze moeten gelijktijdig aangeboden worden. Hiervoor is de functionaliteit Groeperen toegevoegd.

  • Dit maakt alle mogelijke boekingen in AFAS financieel mogelijk. Dus ook financiële mutaties uit andere applicaties. Er zijn in diverse branches altijd branche specifieke applicaties actief die bepaalde administratieve handelingen uitvoeren die moeten leiden tot boekingen in AFAS.

Voorbeelden wanneer we deze functionaliteit gaan gebruiken

  • Denk hierbij aan een applicatie voor kinderopvang waarin de ouders gefactureerd worden, deze facturen moeten dan AFAS in als financiële mutaties of een ziekenhuis met een aparte apotheekadministratie waar gefactureerde bedragen uit komen.

  • Deze functionaliteit kan daarnaast ook gebruikt worden voor interne doorbelastingen als memoriaal boeking.

Werking

Op het hoofdobject kun je aangeven welke methode moet worden toegepast (Toevoegen, Wijzigen of Verwijderen).

Bij het onderliggende object kun je aangeven of er gegroepeerd moet worden en zo ja, op basis van welke unieke waarde gegroepeerd moet worden. In onderstaand voorbeeld wordt gegroepeerd op basis van journaalpostnummer.

Als je een hub inricht waarbij groeperen niet van toepassing is, is de optie Groeperen wel zichtbaar. Je hoeft hier dan echter niets mee te doen.

Het toevoegen van deze functionaliteit heeft geen invloed op bestaande hubs.

3 likes