Update functionaliteit Groeperen

De ontwikkeling van HubBI staat niet stil! Zo is de afgelopen weken gewerkt aan het optimaliseren van de functionaliteit ‘Groeperen’.

Er zijn twee mooie verbeteringen aangebracht!

Unieke waarde in bronbestand niet meer nodig

Voorheen was het nodig om per bronregel een unieke waarde toe te kennen. Identieke regels werden onterecht samengevoegd. Dit was te omzeilen door aan de bronregels een uniek (volg)nummer toe te kennen.
Dit is nu niet meer nodig. Geen onnodige handelingen meer dus!

Unieke waarde op de hoofdregel

Groeperen wordt vaak gebruikt in situaties waarin sprake is van één hoofdregel met meerdere onderliggende regels.
Bijvoorbeeld voorcalculaties en inkooporders. Er is dan sprake van één voorcalculatie of één inkooporder. Deze voorcalculatie en inkooporder kunnen honderden of zelfs duizenden onderliggende regels bevatten.

Met de functie ‘Groeperen’ kunnen de hoofdregel en onderliggende regels in één keer ingestuurd worden. Dit is alleen mogelijk als er op hoofdniveau geen unieke waardes zijn.

In dit voorbeeld groeperen we op voorcalculatienummer.

Dit gaat alleen goed als de bronvelden in het rode kader dezelfde waardes bevatten per voorcalculatienummer. Er is namelijk maar 1 hoofdregel. Deze regel kan maar één datum (of offertenummer, projectnummer etc.) bevatten.
Voorheen gaf HubBI een onduidelijke technische melding. Vanaf heden wordt deze melding getoond in het logboek:

Zo weet je meteen wat er aangepast moet worden in de hub of het bronbestand!

2 likes