Vrije veld 'Aanschafdatum' vullen (i.v.m. aanschaftermijn)

Omschrijving Hub

Een klant had het verzoek tot inrichten van thuiswerkmiddelen. Ieder thuiswerkmiddel heeft een andere termijn waarna er opnieuw een aanvraag mag worden ingediend dus het verzoek van de klant was om hier een controle voor in te bouwen. Via AFAS kan dit niet dus is er een Hub gebouwd die de nieuw gemaakte vrije velden automatisch vult met de datum declaratie van de ingestuurde declaratie.

Sjablonen

Er is één GetConnectoren nodig, namelijk:

  • Declaratie_thuiswerkmiddelen

Er is daarnaast één Hubs nodig voor het activeren van de parameters, namelijk:

  • Declaratie thuiswerkmiddelen

Beide bestanden vind je onderaan de topic.

Hoe gebruik ik een Hub sjabloon?

Om een sjabloon in jouw HubBI omgeving te gebruiken ga je naar het menu “Hubs” en klik je op “Toevoegen”, vervolgens kies je voor "Importeren’.

Vervolgens sleep je het .hub bestand in het kader om hem te importeren.

Inrichting

Deze beschrijving is gebaseerd op de inrichting zoals dit is gedaan bij de klant. Dus meerdere declaraties met meerdere vrije velden waar een datum gevuld moet worden. De hub is echter in veel verschillende situaties toe te passen.

In Profit is er per declaratie een apart vrij veld aangemaakt en deze samen op een vrij tabblad geplaatst:

In de GetConnector worden de verschillende declaratiemogelijkheden opgehaald in combinatie met het vrije veld dat leeg moet zijn of de datum moet voor vandaag liggen.

In de App connector moet de Updateconnector Medewerker (KnEmployee) toegevoegd zijn.

In de Hub moet de gekoppelde omgeving worden aangepast onder ‘Doel’ en in de Getconnector dient de juiste bron geselecteerd te worden. Daarnaast moet de signalering worden aangepast dat die naar het juiste e-mailadres wordt verstuurd.

Daarnaast is standaard in de mapping op de vrije velden een functie toegevoegd:

Deze functie kijkt naar de itemcode (kostensoort) die aan de declaratie gekoppeld is en op basis hiervan vult de hub het veld aanschafdatum met de datum declaratie of wordt het veld leeggelaten.

Er zijn selecties ingericht die ervoor zorgen dat knoppen (pagina’s) niet meer zichtbaar zijn indien medewerkers al eerder een declaratie hebben gedaan en de datum declaratie nog binnen de termijn valt (met een berekend veld):

Omdat de selecties niet real-time worden bijgewerkt, hebben we ook in de workflow nog een controle gebouwd zodat de medewerker die bijvoorbeeld twee keer kort na elkaar de declaratie indient, een foutmelding krijgt:

Testen

Test de hub eerst even voor een aantal medewerkers en op een testomgeving voordat je deze op productie aanzet.

Tip: mocht je toch op productie moeten testen dan kun je bij het tabblad “Bronnen” de “Filters” gebruiken om bijvoorbeeld één medewerker te selecteren. Zo kun je makkelijk kleinschalig testen.

Wil je filteren op meerdere personeelsnummers dan kun je deze toevoegen met ; ertussen.

Aan de slag! Download hier je bestanden :hubbi_right_2_:

d6d873b1-cb5d-4628-b799-5b99e073c674_31-10-2023.hub (36,9 KB)
Declaratie thuiswerkmiddelen.hub (36,9 KB)