Functies gebruiken in HubBI

Functies

Voor de complexere conversieregels is conversie type Functie beschikbaar. Hier kunnen verschillende bronbestanden met elkaar gecombineerd worden. Ook kunnen hier afhankelijkheden worden ingericht en voorwaarden voor het wel/niet vullen van een veld.

Je kunt in het veld ‘Opmerking’ de bewerking kort beschrijven.

Middels de button ‘Functie wijzigen’ kun je de functie gaan maken.

Selecteer vervolgens het bronveld of de bronvelden die nodig zijn voor de bewerking en klik op de button ‘Nieuwe functie’:

Je kunt de betreffende functie selecteren uit de lijst, of zoeken in het zoekscherm.

image

Onderstaande Functies zijn beschikbaar. Het is mogelijk om meerdere Functies te combineren om tot het gewenste resultaat te komen:

1-op1

Neemt de waarde 1 op 1 over van het bronveld.

Beginpositie

Om de positie te bepalen waarop een bepaalde tekst uit je bron voorkomt.

Voorbeeld: de bron is ‘persoonlijk/Aarts’ de positie van de backslash is 11.

Datum formatteren

Een datumveld kun je op verschillende manieren formatteren.

Voorbeeld invoer = 15-01-1900

De volgende formaten zijn beschikbaar:
Dag = 15
Maand = 01
Jaar = 1900
Begin van de maand = 01-01-1900
Eind van de maand = 31-01-1900
Begin jaar = 01-01-1900
Einde jaar = 31-12-1900
Begin volgend jaar = 01-01-1901

Deel

Wanneer je een deel van de waarde uit het bronveld wilt ophalen. Je kunt hierbij een vaste startpositie hanteren en de lengte aangeven.

Links

Geeft het eerste teken of de eerste tekens van een bronveld als resultaat op basis van de opgegeven lengte.

Rechts

Geeft het laatste teken of de laatste tekens van een bronveld als resultaat op basis van de opgegeven lengte.

Rekenen

Met de functie rekenen kun je gebruik maken van:
optellen (+)
aftrekken (-)
vermenigvuldigen (*)
delen (/)

Ook is het mogelijk om bronvelden te gebruiken om mee te rekenen, kies dan een veld uit de lijst.

Afronden kun je toepassen door:

AFRONDEN(Getal,Aantal-decimalen)
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(Getal,Aantal-decimalen)
AFRONDEN.NAAR.BOVEN(Getal,Aantal-decimalen)

Voor het rekenen met datums:

DAG(Datum,Aantal)
MAAND(Datum,Aantal)
JAAR(Datum,Aantal)
VANDAAG()

Samenvoegen

Wanneer je meerdere velden aan elkaar wilt koppelen. Je kunt hierbij bronvelden gebruiken maar ook tekst voor of achter een bronveld laten plaatsen.

Spaties verwijderen

Wanneer er spaties in een bronveld zitten dan worden deze eruit gehaald.

Splitsen

Uit een bronveld een bepaalde waarde ophalen.

Voorbeeld: Systeem- / Applicatiebeheerder. Van deze tekst wil je alleen het woord ‘Applicatiebeheerder’.

Splits op: /
Kolom: 2
Uitkomst: Applicatiebeheerder

Switch

Met switch kunnen uitkomstwaarden in bepaalde situaties worden opgegeven en een standaardwaarde als niet wordt voldaan aan een van de situaties.

Voorbeeld:
Als bronveld is 100, dan is de uitkomst laag
Als bronveld is 1000, dan is de uitkomst hoog
Standaardwaarde is gemiddeld

Tekst formatteren

De tekst uit je bronveld kun je als volgt omzetten met de volgende opmaak:

Hoofdletters
Kleine letters
Eerste letter hoofdletter
Eerste letter hoofdletter elk woord
Voorletters

Type omzetten

Het bronveld omzetten naar:

Ja-Nee
Heel getal
Komma getal
Datum
Text

Vaste waarde

Hiermee kun je een vaste waarde opgeven.

Vertaaltabel

Hier kun je de vertaaltabel selecteren die is aangemaakt, zie ook het onderdeel Vertaaltabellen).

Voorloopnullen

Bij een waarde een x aantal voorloopnullen plaatsen.

Voorbeeld: 456 moet 000456 worden

Geef als lengte 6 op.

Voorwaarde

Hiermee kun je een voorwaarde opgeven en daarbij aangeven wat de uitkomst moet zijn als er voldaan wordt aan deze waarde (Indien ja) en wat als niet voldaan (indien nee) wordt aan deze waarde.
Het is ook mogelijk om een voorwaarde binnen de voorwaarde te maken.

Wachtwoord genereren

Er kan een wachtwoord gegenereerd worden, waarbij je kunt opgeven hoe deze opgebouwd moet worden:

Lengte
Hoofdletters
Kleine letters
Cijfers
Speciale tekens